Điều quan trọng là bạn phải tự đánh giá trung thực về tình hình hiện tại, kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà giao dịch, sức chịu đựng tinh thần và tình hình tài chính của bạn.

Nếu bạn chủ yếu dựa vào tiền lương của mình để thanh toán các hóa đơn, thế chấp hoặc học phí cho con cái, thì giao dịch ngoại hối toàn thời gian có thể chưa dành cho bạn. Bạn không muốn đặt lối sống của mình hoặc hạnh phúc của gia đình lên hàng đầu và phải đối mặt với áp lực kiếm tiền thường xuyên.

Một lần nữa, giao dịch ngoại hối có nghĩa là kinh doanh nghiêm túc. Có rất nhiều rủi ro liên quan và nó không chỉ ở khía cạnh tiền tệ.

Dành thời gian trước khi toàn thời gian và đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng về tài chính , tinh thần và cảm xúc .

Dịch từ Babypip.com