Tiến thêm một bước nữa, chúng ta có thể thấy rằng CÓ THỂ sử dụng tỷ lệ rủi ro ít hơn 1: 1 với điều kiện là bạn có tỷ lệ thắng cao. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tỷ lệ rủi ro 0,4: 1 nếu bạn thắng giao dịch của mình ít nhất 1 / (1 + 0,4) = 71% thời gian. Dễ dàng, phải không?
ĐÚNG?!
Trước khi bạn tính toán tỷ lệ rủi ro được cá nhân hóa cho mình và gắn bó với nó như keo, bạn nên nhớ rằng sử dụng tỷ lệ thắng để tìm tỷ lệ rủi ro tốt.Nếu bạn muốn có được một tỷ lệ thích hợp hơn cho giao dịch của mình, bạn cũng có thể nhận được thông tin từ tuổi thọ của mình, môi trường giao dịch hiện tại (tỷ lệ rủi ro cao tốt hơn theo xu hướng) và phạm vi biến động trung bình của cặp tiền tệ.Giống như rất nhiều thứ trong giao dịch ngoại hối, không có tỷ lệ phần thưởng / rủi ro duy nhất sẽ hoạt động tốt nhất cho mọi nhà giao dịch và mọi giao dịch. Tuy nhiên, miễn là bạn quan tâm đến tỷ lệ cược của mình và cố gắng quản lý rủi ro của mình, thì cuối cùng bạn sẽ tìm ra cách để tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán.