Thứ Hai, 8 Tháng Tám, 2022
spot_imgspot_imgspot_img

Diễn biến tiền tệ trong khu vực đồng euro: Tháng 7 năm 2021

spot_img
75 / 100
 • Các thành phần của tổng thể tiền tệ rộng M3

  Tốc độ tăng trưởng hàng năm của tổng thể tiền tệ rộng M3 giảm xuống 7,6% vào tháng 7 năm 2021 từ 8,3% trong tháng 6, trung bình 8,1% trong ba tháng tính đến tháng bảy. Các thành phần của M3 cho thấy những phát triển sau đây. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của đường tổng hợp hẹp hơn M1, bao gồm tiền tệ lưu thông và tiền gửi qua đêm, đã giảm xuống 11,0% trong tháng Bảy từ 11,8% trong tháng Sáu. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của tiền gửi ngắn hạn không phải là tiền gửi qua đêm (M2-M1) là -1,8% trong tháng Bảy, so với -1,4% trong tháng Sáu. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của các công cụ thị trường (M3-M2) giảm xuống 7,7% trong tháng Bảy từ 8,6% trong tháng Sáu.

  Biểu đồ 1

  Tổng hợp tiền tệ

  (tốc độ tăng trưởng hàng năm)

  FXFactoryVN là một trạm thông tin cho các nhà giao dịch ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Cung cấp cho bạn các chiến lược và cơ hội giao dịch tốt nhất đồng thời trang bị cho bạn những công cụ cần thiết để thành công.
  Biểu đồ 1

  Dữ liệu tổng hợp tiền tệ

  Nhìn vào đóng góp của các thành phần vào tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3 , tổng hợp hẹp hơn M1 đóng góp 7,7 điểm phần trăm (giảm từ 8,2 điểm phần trăm trong tháng 6), tiền gửi ngắn hạn không phải tiền gửi qua đêm (M2-M1) đóng góp -0,5 điểm phần trăm (giảm từ -0,3 điểm phần trăm) và các công cụ thị trường (M3-M2) đóng góp 0,4 điểm phần trăm (như tháng trước).

  Từ quan điểm của các lĩnh vực nắm giữ tiền gửi trong M3 , tốc độ tăng trưởng hàng năm của tiền gửi hộ gia đình giảm xuống 7,3% trong tháng 7 từ mức 7,7% trong tháng 6, trong khi tốc độ tăng trưởng hàng năm của tiền gửi của các tập đoàn phi tài chính giảm xuống 6,9%. trong tháng Bảy từ 8,5% trong tháng Sáu. Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng tiền gửi hàng năm của các tập đoàn tài chính phi tiền tệ (không bao gồm các tập đoàn bảo hiểm và quỹ hưu trí) đã giảm xuống 15,0% trong tháng Bảy từ mức 15,5% trong tháng Sáu.

  Các đối tác của tổng thể tiền tệ rộng M3

  Theo phản ánh của những thay đổi trong các khoản mục trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của tổ chức tài chính tiền tệ (MFI) khác với M3 ( bản đối chiếu của M3 ), tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3 vào tháng 7 năm 2021 có thể được chia nhỏ như sau: tín dụng cho chính phủ nói chung đóng góp 4,9 điểm phần trăm (giảm từ 5,1 điểm phần trăm trong tháng 6), tín dụng cho khu vực tư nhân đóng góp 3,5 điểm phần trăm (giảm từ 3,6 điểm phần trăm), nợ phải trả tài chính dài hạn đóng góp 0,3 điểm phần trăm (như tháng trước), tài sản bên ngoài ròng đóng góp -0,1 điểm phần trăm (tăng từ -0,3 điểm phần trăm), và các đối tác còn lại của M3 đóng góp -0,9 điểm phần trăm (giảm từ -0,4 điểm phần trăm).

  Biểu đồ 2

  Đóng góp của các đối tác M3 vào tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3

  (điểm phần trăm)

  FXFactoryVN là một trạm thông tin cho các nhà giao dịch ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Cung cấp cho bạn các chiến lược và cơ hội giao dịch tốt nhất đồng thời trang bị cho bạn những công cụ cần thiết để thành công.
  Biểu đồ 2

  Dữ liệu về đóng góp của các đối tác M3 vào tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3

  Tín dụng cho cư dân khu vực đồng euro

  Liên quan đến động lực của tín dụng, tốc độ tăng trưởng hàng năm của tổng tín dụng đối với người dân khu vực đồng euro giảm xuống 6,0% vào tháng 7 năm 2021 từ mức 6,2% trong tháng trước đó. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của tín dụng cho Chính phủ nói chung giảm xuống 12,4% trong tháng Bảy từ 13,1% trong tháng Sáu, trong khi tốc độ tăng trưởng hàng năm của tín dụng cho khu vực tư nhân giảm xuống 3,4% trong tháng Bảy từ 3,6% trong tháng Sáu.

  Tốc độ tăng trưởng hàng năm của các khoản cho vay đã điều chỉnh cho khu vực tư nhân (tức là đã điều chỉnh đối với doanh số cho vay, chứng khoán hóa và tích lũy tiền mặt danh nghĩa) ở mức 3,0% trong tháng Bảy, không thay đổi so với tháng trước. Trong số các lĩnh vực đi vay, tốc độ tăng trưởng hàng năm của các khoản cho vay điều chỉnh đối với hộ gia đình đã tăng lên 4,2% trong tháng 7 từ mức 4,0% trong tháng 6, trong khi tốc độ tăng trưởng hàng năm của các khoản cho vay điều chỉnh cho các tập đoàn phi tài chính ở mức 1,7% trong tháng 7, so với 1,8%. trong tháng Sáu.

  Biểu đồ 3

  Các khoản cho vay điều chỉnh đối với khu vực tư nhân

  (tốc độ tăng trưởng hàng năm)

  FXFactoryVN là một trạm thông tin cho các nhà giao dịch ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Cung cấp cho bạn các chiến lược và cơ hội giao dịch tốt nhất đồng thời trang bị cho bạn những công cụ cần thiết để thành công.
  Biểu đồ 3

  Dữ liệu cho các khoản vay đã điều chỉnh cho khu vực tư nhân

  Ghi chú:

  • Dữ liệu trong thông cáo báo chí này được điều chỉnh cho các hiệu ứng lịch theo mùa và cuối tháng, trừ khi có quy định khác.
  • “Khu vực tư nhân” đề cập đến các tổ chức phi tổ chức phi tổ chức tín dụng trong khu vực đồng euro, ngoại trừ chính phủ nói chung.
  • Các siêu liên kết trong nội dung chính của thông cáo báo chí và trong các bảng phụ lục dẫn đến dữ liệu có thể thay đổi với các bản phát hành tiếp theo do sửa đổi. Các số liệu được hiển thị trong bảng phụ lục là ảnh chụp nhanh của dữ liệu tại thời điểm phát hành hiện tại.

ForexFactoryvn.com là một trạm thông tin cho các nhà giao dịch ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Cung cấp cho bạn các chiến lược và cơ hội giao dịch tốt nhất đồng thời trang bị cho bạn những công cụ cần thiết để thành công. Nhận các tín hiệu giao dịch miễn phí , thông tin chi tiết về thị trường hàng ngày, mẹo, các tài nguyên giáo dục tốt nhất, giao dịch xã hội và hơn thế nữa ...

Mở tài khoản giao dịch với một trong những nhà môi giới được đề xuất của chúng tôi và bắt đầu giao dịch bằng cách tuân theo các tín hiệu ngoại hối và chiến lược giao dịch của chúng tôi!

ForexFactoryvn.com có được sử dụng miễn phí không?

Chắc chắn rồi! Tất cả các dịch vụ đều miễn phí, vì vậy bạn có thể tận dụng các cơ hội mà giao dịch ngoại hối mang lại.

Xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
spot_img

“Tôi đã xem qua FOREXFACTORYVN.COM và bắt đầu theo dõi các tín hiệu giao dịch của bạn. Tôi không thể tin được rằng những tín hiệu hoạt động tuyệt vời như vậy lại hoàn toàn miễn phí! Tôi rất biết ơn về dịch vụ và sự hỗ trợ này. Các dịch vụ của bạn thực sự hữu ích cho người mới như tôi. Rất khuyến khích!

Kim Tuyền

Long An Việt Nam

“Tôi đã giao dịch với các tín hiệu ngoại hối miễn phí của bạn trong gần một tháng nay và cho đến nay rất tốt. Đây là lần đầu tiên tôi sao chép các tín hiệu ngoại hối và thành thật mà nói, nó tốt hơn rất nhiều so với giao dịch một mình. Tôi thực sự thích nó . Tôi không thể tin được rằng ai đó đang cho đi những tín hiệu miễn phí thực sự có hiệu quả! Tôi nghĩ rằng phải có một cơ hội, nhưng tôi ngạc nhiên là họ có hiệu quả và lần đầu tiên tôi có nhiều khả năng sẽ mở một tài khoản thực vì bạn . Tiếp tục công việc tốt

Siddhart Mohan

Nam Phi

“Có vẻ như có một số bộ óc vĩ đại đằng sau tín hiệu forex của bạn đang theo dõi những chân nến đó một cách kín kẽ, luôn hoàn thành công việc. Cảm ơn bạn!”

Võ Minh Thông

Hồ Chí Minh, Việt Nam

“Các bạn làm tốt lắm, tôi đã mở tài khoản và theo bạn một thời gian … Cảm ơn vì tín hiệu tốt nhất.”

Hưng

Hà Nội, Việt Nam

Cảm ơn bạn , tôi chỉ vô tình tìm thấy bạn trên mạng tìm kiếm Google thành thật mà nói nó rất tối rất khuyến khích các bạn hãy tiếp tục công việc đừng dừng lại các bạn ăn khoai lang và cho đi những thứ tuyệt vời cảm ơn Forexfactory Việt Nam.

Trần Đức Huy

Hà Nội, Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

How can I help you?
%d bloggers like this:
Chuyển đến thanh công cụ