Thị trường hiện sẽ xem xét dữ liệu omicron và quyết định của FOMC vào tuần tới. Powell nghiêng một chiếc côn nhanh hơn và chắc chắn là có giá ở thời điểm hiện tại nhưng chúng ta có thể thấy phản ứng tương tự khi nó xuất hiện, đặc biệt nếu nó đi kèm với cảnh báo về việc tăng tỷ lệ ở cuối đoạn côn.

Website: https://forexfactoryvn.com/
kênh: https://t.me/ExnessForexFactory

Cre: forexlive