forexfactoryvn20

Tôi không bán các khóa học, tín hiệu, tôi không quản lý tiền của người khác, tôi không dạy vì tiền. Nếu bạn thấy ai đó tự xưng là tôi, hãy báo cáo tên ngốc này và đừng tin bất cứ điều gì họ nói.