Thứ Ba, 30 Tháng Mười Một, 2021
spot_imgspot_imgspot_img

Những điểm quan trọng của phân tích kỹ thuật

spot_img

Phân tích kỹ thuật là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch, đó là lý do tại sao các công cụ của nó được cung cấp bởi tất cả các nền tảng giao dịch. Cách thức thực hiện phân tích kỹ thuật, tức là cách mà một người có thể sẽ soạn thảo, các đường xu hướng, mức hỗ trợ hoặc kháng cự và các chỉ báo kỹ thuật, để tạo ra chiến lược của mình, rất đa dạng. Điều mà người ta cần ghi nhớ khi xây dựng chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật là không có thủ thuật hoặc chỉ báo nào có khả năng đảm bảo lợi nhuận liên tục. Những gì một nhà giao dịch sẽ cần là có một khuôn khổ để ghi nhớ khi tạo một chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tạo khuôn khổ này dựa trên năm quan điểm:

1. Thời gian có nhiều hơn một khung.

Khi tạo mô hình phân tích kỹ thuật, đối với giao dịch ngắn hạn liên quan đến việc duy trì vị thế giao dịch trong vài phút đến vài giờ, việc tập trung vào phân tích chuỗi thời gian liên quan đến khung thời gian trong ngày có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật dựa trên việc phân tích các chuỗi thời gian không độc lập vì về bản chất, mỗi chuỗi thời gian ngắn hạn là một phần của chuỗi thời gian lớn hơn và do đó có mối liên hệ chặt chẽ với nó.

Điều này có nghĩa là khi chúng tôi nghiên cứu và tạo ra một mô hình dựa trên khung thời gian của một ngày, thì cần phải di chuyển ra khỏi khung thời gian này cũng như tập trung vào, ví dụ, những gì đã xảy ra trong ba ngày qua, tuần trước và có thể tháng trước về giá và xu hướng của công cụ tài chính mà tôi đang nghiên cứu. 

Bằng cách này, chúng ta sẽ rút ra những thông tin vô giá để thấy được bức tranh lớn và đánh giá tốt hơn xu hướng ngắn hạn, và những điểm quan trọng của sự thay đổi xu hướng cũng như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

phân tích theo nhiều khung thời gian khác nhau
phân tích theo nhiều khung thời gian khác nhau

Trong thực tế, nếu chúng ta đã nhận được tín hiệu từ một đường trung bình trong chuỗi thời gian của biểu đồ hàng giờ, thì tín hiệu này rất mạnh khi cùng một đường trung bình cho tín hiệu tương ứng trong chuỗi thời gian của biểu đồ hàng ngày. Trên thực tế, nếu tín hiệu giờ giống với tín hiệu hàng ngày, thì dấu hiệu đó khá an toàn. Nếu không, dấu hiệu không an toàn.

Tóm lại, nếu bạn muốn giao dịch trong thời gian ngắn, hãy tăng thời gian phân tích, có nghĩa là nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài hơn trong biểu đồ của sản phẩm tài chính mà bạn định giao dịch. Sau đó giảm khung thời gian xuống khoảng thời gian ban đầu để tiến hành giao dịch ngắn hạn.

2. Các đường hỗ trợ và kháng cự là các khu vực và không phải là điểm cụ thể của đường.

Khi phân tích các đường hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ, tốt nhất bạn nên nghĩ về chúng, là các khu vực chung mà bạn quan tâm để bán hoặc mua, vì vậy có thể giao dịch ở đó. Điều quan trọng là xem chúng như các khu vực chứ không phải là các điểm mỏng của một đường biểu thị giá riêng lẻ tuyệt đối. Hãy xem xét rằng các đường xu hướng tương tự như đường của bạn đã được thiết kế bởi các nhà giao dịch khác, những người sẽ đặt lệnh bán và mua trong một phạm vi giá không trùng với điểm của bạn. Vì vậy, về cơ bản họ có thể mua trong vùng hỗ trợ cuối cùng được xác định bởi vùng giá gần đường, hỗ trợ hoặc kháng cự của bạn.

Do đó, khi thiết kế một đường hỗ trợ hoặc kháng cự bạn cần phải linh hoạt khi giá của một sản phẩm tài chính phá vỡ đường đó. Đặt biên độ giá hoặc biên độ thời gian bằng cách tạo các bộ lọc xác nhận để tránh các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ sai.

Đúng là nếu mức hỗ trợ được kết hợp với lệnh cắt lỗ, bằng cách thiết lập biên độ giá hoặc thời điểm xác nhận sự phá vỡ giá của đường hỗ trợ, thì có khả năng ghi nhận mức lỗ lớn hơn. Tuy nhiên, mặt khác, bạn sẽ tránh được việc thoát khỏi vị thế của mình một cách vô ích, vốn có thể trở nên rất sinh lời sau khi giá giả phá vỡ.

3. Không tham gia một vị thế giao dịch trên thị trường cũng là một vị thế giao dịch.

Có nhiều nhà giao dịch, bằng cách nghiên cứu biểu đồ của một công cụ tài chính, chẳng hạn như tiền tệ hoặc hàng hóa, những người thích và cảm thấy an toàn với nó, cố gắng tìm kiếm một giao dịch, vì họ tin rằng đơn giản là họ chưa xác định được giao dịch này.

Về cơ bản, họ buộc giao dịch bằng cách tìm kiếm tỷ lệ rủi ro phần thưởng tốt cho mỗi biểu đồ mà họ phân tích. Tuy nhiên, thực tế có phần khác. Tốt hơn là không nên giao dịch và cố gắng kiếm tiền khi giao dịch chưa có thiết lập tốt vì có nhiều khả năng bạn sẽ mất tiền từ giao dịch này.

Bạn không cần phải thường xuyên tham gia thị trường. Nói một cách đơn giản, khi bạn không có một vị thế giao dịch, bạn cần biết lý do tại sao bạn không có một vị thế giao dịch đó. Nếu bạn hiểu lý do tại sao bạn không giao dịch tại thời điểm đó thì trên thực tế bạn đã có một vị thế giao dịch là đứng ngoài quan sát thị trường. 

Nói cách khác, nếu bạn không thấy một giao dịch tiềm năng tốt phù hợp với tiêu chí xác định vị trí giao dịch của mình, chỉ cần tránh nó và tiếp tục cho đến khi bạn tìm thấy giao dịch phù hợp với tiêu chí của mình.

4. Các chỉ báo kỹ thuật bổ sung cho một mô hình phân tích kỹ thuật.

Việc sử dụng các chỉ số kỹ thuật không thể là tiêu chí chính để mua hoặc bán các sản phẩm tài chính. Các chỉ báo kỹ thuật là những công cụ có giá trị, nhưng chúng nên được sử dụng chủ yếu để xác nhận đánh giá mà chúng tôi thực hiện.

Trong phân tích kỹ thuật, mục tiêu chính là phát triển khả năng phân tích biểu đồ để một nhà kinh doanh có thể giao dịch chủ yếu dựa trên sự biến động giá của một sản phẩm tài chính.

Về bản chất, điều quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch là có thể phân tích biểu đồ mà không cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Sau khi, dựa trên phân tích giá, nhận được một số tín hiệu rõ ràng cho việc mua hoặc bán, sau đó tìm kiếm xem các tín hiệu này có được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật hay không. Bằng cách này, nhà giao dịch tận dụng toàn bộ tiềm năng của các chỉ báo kỹ thuật khi anh ta phân biệt đâu là chỉ báo thực sự làm hài lòng. Như vậy, anh ta sẽ hiểu được tầm quan trọng của từng chỉ số để không hiểu sai về chúng.

kết hợp các chỉ báo kỷ thuật để có một giao dịch tiềm năng
kết hợp các chỉ báo kỷ thuật để có một giao dịch tiềm năng

Tóm lại, khi thiết lập mô hình phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch nên tập trung vào các hình thái giá của một sản phẩm tài chính và ngay khi họ nhận được tín hiệu từ các hình thức này, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận các tín hiệu và cải thiện mô hình của chúng.

5. Tránh cách tiếp cận một chiều. 

Mỗi mô hình có thể cung cấp hiệu suất tuyệt vời nếu thỏa mãn các điều kiện thị trường. Ví dụ, các mô hình phân tích kỹ thuật tìm kiếm xu hướng trong một sản phẩm tài chính hoạt động rất tốt khi thực sự có xu hướng thị trường cho sản phẩm đó. Tuy nhiên, khi không có xu hướng trên thị trường của sản phẩm này, hiệu suất của chúng sẽ không tốt vì trong trường hợp này, nó cho tín hiệu mua hoặc bán sai đối với sản phẩm đó. Vì vậy, trong trường hợp này, nhà giao dịch nên có cho mình các mẫu hoạt động tốt khi thị trường đang di chuyển theo chiều ngang.

Do đó, việc một mô hình không có khả năng hoạt động tốt trong một số điều kiện thị trường trong khi ở giai đoạn trước nó hoạt động tốt không làm cho nó trở nên vô dụng, nó chỉ cho thấy rằng cần phải tìm kiếm và sử dụng các mô hình kỹ thuật khác phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.
Tóm lại, các nhà giao dịch sẽ cần sử dụng các mô hình phân tích kỹ thuật khác nhau, mỗi mô hình được chỉ ra bởi điều kiện thị trường. Họ chỉ cần có chúng và sử dụng chúng cho phù hợp.

Một khi các nhà giao dịch tạo ra khuôn khổ của những quan điểm trên thì rất khó để thất bại khi sử dụng các chiến lược phân tích kỹ thuật. Tất cả những gì họ cần làm là không đi chệch khỏi những điểm đó. Phải đảm bảo rằng họ vẫn luôn kỷ luật với những gì họ đã đưa ra.

Truy cập kênh để được hổ trợ:
kênh: https://t.me/ExnessForexFactory

BÀI VIẾT GỢI Ý:

  1. PHONG CÁCH PHÙ HỢP TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
  2. XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CƠ HỘI – RỦI RO ĐỂ GIAO DỊCH HỢP LÝ
  3. TÂM LÝ
  4. NÊN CHỌN KHUNG THỜI GIAN NÀO KHI GIAO DỊCH VÀO THỊ TRƯỜNG FOREX?
  5. NHỮNG BÀI HỌC FOREX
  6. LÀM SAO ĐỂ GIAO DỊCH KIÊN NHẪN HƠN?
  7. MỘT SỐ YẾU TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

ForexFactoryvn.com là một trạm thông tin cho các nhà giao dịch ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Cung cấp cho bạn các chiến lược và cơ hội giao dịch tốt nhất đồng thời trang bị cho bạn những công cụ cần thiết để thành công. Nhận các tín hiệu giao dịch miễn phí , thông tin chi tiết về thị trường hàng ngày, mẹo, các tài nguyên giáo dục tốt nhất, giao dịch xã hội và hơn thế nữa …

Mở tài khoản giao dịch với một trong những nhà môi giới được đề xuất của chúng tôi và bắt đầu giao dịch bằng cách tuân theo các tín hiệu ngoại hối và chiến lược giao dịch của chúng tôi!

ForexFactoryvn.com có được sử dụng miễn phí không?

Chắc chắn rồi! Tất cả các dịch vụ đều miễn phí, vì vậy bạn có thể tận dụng các cơ hội mà giao dịch ngoại hối mang lại.

Xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
spot_img

“Tôi đã xem qua FOREXFACTORYVN.COM và bắt đầu theo dõi các tín hiệu giao dịch của bạn. Tôi không thể tin được rằng những tín hiệu hoạt động tuyệt vời như vậy lại hoàn toàn miễn phí! Tôi rất biết ơn về dịch vụ và sự hỗ trợ này. Các dịch vụ của bạn thực sự hữu ích cho người mới như tôi. Rất khuyến khích!

Kim Tuyền

Long An Việt Nam

“Tôi đã giao dịch với các tín hiệu ngoại hối miễn phí của bạn trong gần một tháng nay và cho đến nay rất tốt. Đây là lần đầu tiên tôi sao chép các tín hiệu ngoại hối và thành thật mà nói, nó tốt hơn rất nhiều so với giao dịch một mình. Tôi thực sự thích nó . Tôi không thể tin được rằng ai đó đang cho đi những tín hiệu miễn phí thực sự có hiệu quả! Tôi nghĩ rằng phải có một cơ hội, nhưng tôi ngạc nhiên là họ có hiệu quả và lần đầu tiên tôi có nhiều khả năng sẽ mở một tài khoản thực vì bạn . Tiếp tục công việc tốt

Siddhart Mohan

Nam Phi

“Có vẻ như có một số bộ óc vĩ đại đằng sau tín hiệu forex của bạn đang theo dõi những chân nến đó một cách kín kẽ, luôn hoàn thành công việc. Cảm ơn bạn!”

Võ Minh Thông

Hồ Chí Minh, Việt Nam

“Các bạn làm tốt lắm, tôi đã mở tài khoản và theo bạn một thời gian … Cảm ơn vì tín hiệu tốt nhất.”

Hưng

Hà Nội, Việt Nam

Cảm ơn bạn , tôi chỉ vô tình tìm thấy bạn trên mạng tìm kiếm Google thành thật mà nói nó rất tối rất khuyến khích các bạn hãy tiếp tục công việc đừng dừng lại các bạn ăn khoai lang và cho đi những thứ tuyệt vời cảm ơn Forexfactory Việt Nam.

Trần Đức Huy

Hà Nội, Việt Nam

Leave a Reply

How can I help you?
Chuyển đến thanh công cụ