Sự thất bại tạm thời này có khiến bạn không tiếp tục với quy trình thông thường của mình không?

KHÔNG. Đặc biệt là không trong một khoảng thời gian ngắn.

Vào cuối mỗi ngày giao dịch, đừng đánh giá bản thân bằng cách đếm xem bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền. Thay vào đó, hãy tự hỏi bản thân:

  • “Tôi có tuân theo tất cả các quy tắc của mình không?”
  • “Tôi có thực hiện mọi giao dịch mà hệ thống của tôi nói rằng tôi nên thực hiện không?”

Nếu bạn trả lời “có” cho cả hai câu hỏi này, thì hãy tự vỗ về mình. Việc bạn thua lỗ không quan trọng – nhưng bây giờ bạn phải tìm ra những sai lầm đã mắc phải và những gì bạn có thể làm tốt hơn trong lần tới.

Nếu bạn trả lời “không” cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, hãy tự tát vào mặt mình. Tôi đùa đấy. Đại loại. Nếu bạn không tuân theo các quy tắc của mình, bạn đang tự thiết lập cho mình thất bại.

Xác định quy trình của bạn bằng cách viết ra kế hoạch giao dịch của bạn. Nếu điều đó có ý nghĩa và phù hợp với tính cách giao dịch của bạn, cuối cùng bạn sẽ thấy lợi nhuận tự lo.