giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 28-09-2023

Giá vàng ổn định ở mức 1873,50 sau đợt giảm mạnh mà nó chứng kiến ​​ngày hôm qua và chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục giao dịch tiêu cực để phá vỡ mức đã đề cập và mở đường hướng tới mức 1860,00, sau đó là mức 1845,00 làm trạm tiêu cực tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn được mong đợi trong giai đoạn sắp tới, lưu ý việc không vượt qua được mức 1873,50 sẽ ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và khiến giá bắt đầu điều chỉnh tăng nhắm mục tiêu kiểm tra mức 1890,00, sau đó là mức 1900,00 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 1855,00 đến mức kháng cự 1890,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 27-09-2023

Giá vàng đã phá vỡ mức 1913,15 một cách mạnh mẽ để ổn định ở dưới mức đó, khi nó đạt đến các khu vực 1900,00, để kích hoạt kịch bản xu hướng giảm giá trên cơ sở trong ngày, nhắm mục tiêu hướng tới mức 1890,00, sau đó là các mức 1875,00 làm trạm tiêu cực tiếp theo.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​​​sự sụt giảm nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực do EMA50 hình thành, lưu ý rằng việc vi phạm 1913.15 sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và khiến giá bắt đầu nỗ lực phục hồi trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 1880,00 đến mức kháng cự 1913,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 26-09-2023

Giá vàng giao dịch tiêu cực rõ ràng ngày hôm qua để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 1913.15, khi nó chịu áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, nhận thấy rằng dấu hiệu tiêu cực có thể đẩy giá quay đầu giảm trong trường hợp phá vỡ mức hỗ trợ nêu trên.

Do đó, chúng tôi muốn đứng ngoài cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo mức 1913.15, lưu ý rằng việc phá vỡ mức này sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực nhắm mục tiêu truy cập 1890.00, sau đó là 1875.00 làm trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 1900,00 đến mức kháng cự 1930,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 25-09-2023

Giá vàng khó vượt qua mức 1929.00, có xu hướng giảm nhẹ, bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực, chờ đợi động lực tích cực giúp đẩy giá vượt qua mức đã đề cập sau đó tăng về phía 1945.20 như một mục tiêu tích cực tiếp theo.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn muốn chứng kiến ​​giao dịch tích cực trừ khi phá vỡ mức 1913,15 và giữ ở dưới mức đó, trong đó việc phá vỡ mức này thể hiện yếu tố tiêu cực đẩy giá phải chịu mức lỗ mới lên tới mức 1875,00 trong thời gian ngắn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1910,00 và mức kháng cự 1940,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 21-09-2023

Giá vàng không thể vượt qua mức 1945,20, sau đó giảm mạnh và phá vỡ mức 1929,00 và ổn định dưới mức này, điều này ngăn chặn tác động tích cực của mô hình vai đầu vai đảo ngược và khiến giá chịu áp lực tiêu cực trong các phiên giao dịch sắp tới hướng ban đầu nó sẽ tìm đến khu vực 1913.15.

Stochastic cung cấp các tín hiệu tiêu cực hỗ trợ cho việc tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày hôm nay, để giữ xu hướng giảm chiếm ưu thế trừ khi vi phạm mức 1929.00 và giữ ở trên mức đó một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1910,00 và mức kháng cự 1940,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 20-09-2023

Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra lại đường viền cổ bị phá vỡ của mô hình đầu và vai đảo ngược xuất hiện trên biểu đồ, kèm theo sự tiếp cận ngẫu nhiên đến các vùng quá bán, chờ đợi động lực để giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới, chủ yếu nhắm vào mục tiêu 1945.20.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trên cơ sở trong ngày, được hỗ trợ bằng cách di chuyển lên trên EMA50, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức 1929,00 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và khiến giá lại chịu áp lực tiêu cực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1920,00 và mức kháng cự 1950,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 19-09-2023

Giá vàng đã cố gắng vượt qua mức 1929,00 và kết thúc ngày hôm qua ở trên mức đó, và bằng cách nhìn sâu hơn vào biểu đồ, chúng tôi nhận thấy rằng giá đã hoàn thành việc hình thành mô hình đầu và vai đảo ngược có các mục tiêu tích cực hướng đến mức 1945,20 và sau đó là các khu vực 1960,00.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ dưới lên, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1929,00 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và đặt giá dưới áp lực tiêu cực trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1920,00 và mức kháng cự 1950,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 18-09-2023

Giá vàng cho thấy xu hướng tăng giá nhiều hơn và cố gắng vượt qua mức 1929,00 ngay bây giờ để hỗ trợ cơ hội tiếp tục giao dịch tích cực và hướng tới đạt được mức tăng ban đầu là 1945,20.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được dự kiến ​​​​trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển trên đường EMA50, có thể xảy ra một số biến động đi ngang tạm thời.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc không vi phạm 1929.00 sẽ đẩy giá giảm và quay trở lại các khu vực 1913.15.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1920,00 và mức kháng cự 1945,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 15-09-2023

Giá vàng mở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay với tín hiệu tích cực rõ ràng là vi phạm mức 1913.15 và tiếp cận việc kiểm tra lại đường viền cổ bị phá vỡ của mô hình đầu và vai, hiện trở thành mức kháng cự quan trọng ở mức 1917.50, nhận thấy rằng EMA50 đáp ứng mức này để tăng thêm sức mạnh cho nó, điều này hỗ trợ cơ hội quay trở lại suy giảm.

Bây giờ, chúng tôi muốn đứng sang một bên cho đến khi giá xác nhận vượt qua một trong các mức nêu trên, sau đó phát hiện rõ điểm đến tiếp theo của nó, lưu ý rằng việc phá vỡ mức hỗ trợ 1913.15 sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1890.00 sau đó 1873,50

Trong khi vi phạm ngưỡng kháng cự 1917,50 sẽ ngăn chặn tác động tiêu cực của mô hình được đề cập và đẩy giá phục hồi và đạt được mức tăng bắt đầu từ 1929,00.

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 1900,00 đến mức kháng cự 1930,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 14-09-2023

Giá vàng ổn định dưới mức 1913,15 và tác động tiêu cực của mô hình đầu và vai vẫn còn hiệu lực, chờ đợi tiếp tục làn sóng giảm giá nhắm mục tiêu 1890,00, sau đó là các mức 1873,50 làm trạm chính tiếp theo.

Áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50 hỗ trợ cho sự suy giảm dự kiến, lưu ý rằng việc vi phạm 1913,15 sau đó là 1917,00 sẽ ngăn chặn làn sóng giảm giá và đẩy giá cố gắng lấy lại sóng tăng giá trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1890,00 và mức kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023