giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 12-09-2023

Giá vàng gặp khó khăn trong việc xác nhận việc vi phạm mức 1929,00, phục hồi giảm giá và dựa vào đường xu hướng tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng động lực tích cực một lần nữa, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục làn sóng tăng giá và vượt qua mức đã đề cập để mở đường hướng tới mục tiêu chính tiếp theo tại 1945.20.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và tích cực trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1919,80 theo sau là mức 1913,15 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và đẩy giá chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1913,00 và mức kháng cự 1940,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

Giá vàng khung thời gian 4 giờ
Giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 30-08-2023

Giá vàng tăng mạnh vào ngày hôm qua để vi phạm mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là 1929,00 và xác nhận mở đường để đạt được nhiều lợi nhuận hơn, chờ đợi ghé thăm 1945,20 như một mục tiêu chính tiếp theo.

Tác động tích cực của mô hình đáy đôi vẫn còn hiệu lực và hỗ trợ cơ hội tiếp tục tăng, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1929,00 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực để hướng tới việc kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng nhất cho giao dịch trong ngày tại 1913,15 trước khi xác định xu hướng tiếp theo rõ ràng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1925,00 và mức kháng cự 1950,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 28-08-2023

Giá vàng đã cố gắng phá vỡ mức 1913,15 nhưng nó đã kết thúc ở trên mức đó vào thứ Sáu tuần trước, điều này giúp hỗ trợ quan điểm tích cực của chúng tôi, bên cạnh đường EMA50 mang giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 1929,00 và kéo dài đến 1945,20 .

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1913.15 sẽ ngăn chặn kịch bản tích cực và đẩy giá tiếp tục làn sóng giảm giá một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 1900,00 đến mức kháng cự 1935,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 25-08-2023

Giá vàng giao dịch tiêu cực để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 1913.15, chờ đợi động lực để giá tiếp tục làn sóng tăng nhắm mục tiêu 1929.00, sau đó là các mức 1945.20 làm trạm chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn hoạt động, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1913.15 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và đẩy giá giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 1900,00 đến mức kháng cự 1930,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 24-08-2023

Giá vàng ngày hôm qua đã kết thúc trên mức 1913,15, để xác nhận mở đường tiếp tục làn sóng tăng giá và đạt được các mục tiêu tích cực tại 1929,00 và kéo dài đến 1945,20.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực, được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1913,15 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và đẩy giá giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1905,00 và mức kháng cự 1940,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 21-08-2023

Giá vàng dao động tích cực vào lúc mở cửa ngày hôm nay để hướng tới thử nghiệm dự kiến ​​đối với ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá, bị ảnh hưởng bởi tính tích cực ngẫu nhiên, chờ đợi để tiếp tục xu hướng giảm nhắm mục tiêu các khu vực 1873,50 như một trạm chính tiếp theo.

Áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50 hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, lưu ý rằng việc vi phạm 1895,00 sẽ đẩy giá đạt được mức tăng bổ sung và tiến tới kiểm tra mức kháng cự quan trọng 1913,15 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm giá mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1873,50 và kháng cự 1900,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 18-08-2023

Giá vàng đã cung cấp thêm các giao dịch tiêu cực vào ngày hôm qua để đạt mức 1885,00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá, mà mục tiêu tiếp theo của nó là 1873,50.

Kênh giảm giá tiếp tục tổ chức sóng giảm giá được đề xuất, được hỗ trợ liên tục bởi EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm 1900,00 sẽ đẩy giá kiểm tra mức kháng cự chính 1913,15 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm giá mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1873,50 và kháng cự 1905,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 17-08-2023

Giá vàng tiếp tục giao dịch tiêu cực mạnh mẽ để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi là 1892,00, lưu ý rằng giá ép lên mức này trong nỗ lực xác nhận phá vỡ nó, củng cố cơ hội tiếp tục làn sóng giảm giá và hướng tới đạt được các mục tiêu tiêu là 1873,50 .

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm mức 1905,00 sau đó là mức 1913,15 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá quay đầu tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1875,00 và kháng cự 1905,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023