Vàng đang tiếp tục thoái lui và vẫn có xu hướng giảm trong tuần này

Vàng đang tiếp tục thoái lui và vẫn có xu hướng giảm trong tuần này

Vàng đang tiếp tục thoái lui và vẫn có xu hướng giảm trong tuần này.(Biểu đồ 4 giờ)
Như được minh họa trong các biểu đồ trên, chúng tôi thấy giá Vàng gặp mức hỗ trợ và giá đã được điều chỉnh. Điều đó cho thấy chừng nào giá Vàng còn ở phía trước của đường xu hướng giảm, thì sự điều chỉnh sẽ khó duy trì động lượng và 1.970$ sẽ được coi là mục tiêu chính tiếp theo của phe đầu cơ giá xuống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *