Thứ Tư, 5 Tháng Mười, 2022

Giá vàng thế giới về mức thấp nhất trong 29 tháng

Giá vàng suy yếu vào ngày thứ Hai (19/9), lùi về mức thấp nhất trong 29 tháng đã ghi nhận vào ngày thứ Sáu...