Archives Tháng Mười Hai 5, 2023

FED
FED là gì? Lãi suất FED ảnh hưởng đến thị trường như thế nào?

FED là tổ chức thường được cộng động trader nhắc đến khi giao dịch Forex. Vậy FED là gì? Tầm quan trọng và lãi suất của FED ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế toàn cầu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé.

FED (Ngân hàng Trung ương Mỹ) là gì? 

FED là viết tắt của Federal Reserve System, hay còn gọi là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Đây là hệ thống tài chính toàn quốc của Hoa Kỳ, được sử dụng để kiểm soát và quản lý sự thay đổi của mức giá tiền tệ và lượng tiền trong mọi hoạt động kinh doanh. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho ngân hàng và các tổ chức kinh tế, giúp họ hoạt động để hỗ trợ sự phát triển kinh tế.

Cơ cấu thành phần hệ thống FED như thế nào?

Cơ cấu thành phần hệ thống FED bao gồm các phần sau:

Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC)

 1. Hội đồng thống đốc: Là tổ chức có chức năng chính, bộ quản lý gồm 7 thành viên được bầu bởi Tổng thống và phê chuẩn bởi Quốc hội. Họ chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát hoạt động của FED.
 2. 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực: Là các đền tổng hợp đại diện cho FED tại các khu vực và thành phố lớn trên toàn quốc. Họ chịu trách nhiệm cung cấp vốn cho các ngân hàng và các tổ chức kinh tế trong khu vực.
 3. Các tổ chức kinh tế và các ngân hàng: Là các tổ chức kinh tế và các ngân hàng mà FED cung cấp vốn và hỗ trợ hoạt động.

Bộ quản lý và các ngân hàng Dự trữ liên bang khu vực là các phần quan trọng trong hệ thống FED. Tất cả làm việc cùng nhau để đảm bảo sự phát triển và sự ổn định của kinh tế Hoa Kỳ. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh mức lãi suất và lượng tiền trong nước để đảm bảo sự cân bằng giữa tiêu dùng và sản xuất, giảm nhẹ sự biến động giá và hỗ trợ sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Cơ cấu thành phần của FED (Nguồn: Internet)
Cơ cấu thành phần của FED (Nguồn: Internet)

Các chức năng quan trọng của FED

FED có nhiều chức năng quan trọng trong việc điều chỉnh kinh tế Hoa Kỳ, bao gồm:

 1. Điều chỉnh lãi suất: FED là tổ chức có quyền điều chỉnh mức lãi suất trong Hoa Kỳ. Họ có thể tăng hoặc giảm mức lãi suất để điều chỉnh lạm phát, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường, giảm nhẹ sự biến động giá và hỗ trợ sự phát triển kinh tế.
 2. Quản lý lượng tiền lưu thông trên thị trường: FED có chức năng quản lý lượng tiền hoạt động trong nền kinh tế bằng cách tăng hoặc giảm lượng tiền trong mức cần thiết để đảm bảo sự cân bằng giữa tiêu dùng và sản xuất.
 3. Giám sát hệ thống tài chính: FED có chức năng giám sát và kiểm soát hệ thống tài chính Hoa Kỳ, bao gồm các ngân hàng trung ương và các ngân hàng cục bộ.
 4. Hỗ trợ sự phát triển kinh tế: FED cũng có chức năng hỗ trợ sự phát triển kinh tế bằng cách cung cấp tiền cho các doanh nghiệp và các ngân hàng  giúp giảm nhẹ sự biến động giá.
 5. Bảo đảm tín dụng: FED cũng có chức năng bảo đảm tín dụng cho các ngân hàng trung ương và các ngân hàng cục bộ, đảm bảo rằng các ngân hàng có thể tiếp tục hoạt động và cung cấp tiền cho người dân và doanh nghiệp.

Những chức năng này của FED giúp đảm bảo sự cân bằng và sự ổn định trong hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, giúp tăng trưởng kinh tế và giảm sự biến động giá.

Vai trò và nhiệm vụ chính của FED là gì?

Vai trò

Vai trò chính của Federal Reserve (FED) là quản lý, điều chỉnh sức mạnh tài chính và mức độ tăng trưởng của hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ. FED có chức năng điều chỉnh mức lãi suất, quản lý tỷ giá và cung cấp tiền mặt cho hệ thống ngân hàng.

FED cũng có một vai trò quan trọng trong bảo vệ sự cân bằng và tính ổn định của hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, thực hiện các chính sách nhằm giảm nhẹ sự biến động tỷ giá, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tránh sự rối loạn kinh tế và giữ sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính của Federal Reserve (FED) là:

 1. Điều chỉnh lãi suất: FED điều chỉnh mức lãi suất để kiểm soát sự tăng trưởng của hoạt động kinh tế, đảm bảo sự cân bằng giữa tăng trưởng và lạm phát.
 2. Quản lý tỷ giá: FED quản lý tỷ giá để giữ cho sức mạnh tài chính của Hoa Kỳ ổn định.
 3. Cung cấp tiền mặt: FED cung cấp tiền mặt cho hệ thống ngân hàng để hỗ trợ hoạt động giao dịch và tài chính.
 4. Bảo vệ sự cân bằng và tính ổn định của hoạt động kinh tế: FED thực hiện các chính sách nhằm bảo vệ sự cân bằng và tính ổn định của hoạt động kinh tế, tránh sự rối loạn kinh tế và giữ cho sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế.
 5. Hỗ trợ sự phục hồi sau khi xảy ra tình trạng khủng hoảng: Khi cần thiết, FED có thể thực hiện các chính sách để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế sau khi xảy ra tình trạng khủng hoảng hoặc thảm họa tài chính.
 6. Thực hiện các chính sách đầu tư: FED có thể thực hiện các chính sách đầu tư để tăng cường hoạt động kinh tế hoặc giảm bớt tác động của các yếu tố tiêu cực.

Các công cụ tiền tệ của FED là gì?

Một số công cụ tiền tệ chính của FED bao gồm:

1.Tăng hoặc giảm suất lãi

FED có thể tăng hoặc giảm suất lãi để điều chỉnh hoạt động kinh tế. Khi suất lãi cao, ngân hàng có thể giữ lại nhiều tiền hơn và giảm tốc độ cho vay, giảm hoạt động kinh tế. Trái lại, khi suất lãi thấp, ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn và tăng hoạt động kinh tế.

2.Chính sách tiền tệ

FED có thể tăng hoặc giảm số lượng tiền để điều chỉnh hoạt động kinh tế. Khi FED tăng số lượng tiền, nó có thể giảm giá tiền và tăng hoạt động kinh tế. Trái lại, khi FED giảm số lượng tiền, nó có thể tăng giá tiền và giảm hoạt động kinh tế.

3.Chính sách tỷ giá: 

FED có thể thay đổi tỷ giá để điều chỉnh hoạt động kinh tế.

4. Lạm phát: 

FED cũng có thể sử dụng lạm phát để điều chỉnh hoạt động kinh tế. Khi FED bán các cổ phiếu hoặc tài sản từ khoản cổ tức của nó, nó có thể giảm số lượng tiền trong nền kinh tế và giảm hoạt động kinh tế. Trái lại, khi FED mua các cổ phiếu hoặc tài sản, nó có thể tăng số lượng tiền trong nền kinh tế và tăng hoạt động kinh tế.

Thị trường thay đổi như thế nào khi FED tăng lãi suất?

FED có tác động rất lớn đối với nền kinh tế của các nước trên thế giới. Tất cả các chính sách mà FED đưa ra đều tác động ít nhiều tới kinh tế toàn cầu. Vậy tác động kinh tế toàn cầu của FED là gì?

Khi FED tăng lãi suất, có một số tác động có thể xảy ra đối với nền kinh tế toàn cầu như sau:

 1. Giảm mức vay: Khi lãi suất tăng, ngân hàng sẽ phải trả nhiều hơn cho những tiền mà họ đang giữ. Điều này có nghĩa là họ sẽ vay ít hơn cho khách hàng và các doanh nghiệp, giảm mức vay.
 2. Tăng giá trị đồng dollar: Khi FED tăng lãi suất, giá trị đồng dollar có thể tăng, vì các nước khác cũng có thể muốn mua nhiều hơn đồng dollar để đầu tư trong môi trường lãi suất cao hơn.
 3. Giảm sự đầu tư: Khi lãi suất tăng, sự đầu tư có thể giảm, vì các nhà đầu tư sẽ gửi tiền vào ngân hàng để hưởng mức lãi suất cao.
 4. Giảm sự mua sắm: Khi lãi suất tăng, sự mua sắm của người dân có thể giảm, vì họ sẽ phải trả nhiều hơn cho các khoản vay.

Kết luận:

Vậy là trong bài viết này chúng tôi đã cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản nhất về định nghĩa FED là gì cũng như những tác động của FED lên nền kinh tế. Mong rằng bài viết sẽ giúp ít cho bạn, chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 05-12-2023

Giá vàng tiếp tục giảm để đạt được mục tiêu tiêu cực đầu tiên tại 2035,00 và chúng tôi đề xuất tiếp tục xu hướng giảm giá để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá xung quanh rào cản 2000,00 USD, để duy trì xu hướng giảm dự kiến ​​trên cơ sở trong ngày.

Việc phá vỡ mức 2030.00 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sứ mệnh đạt được mục tiêu đã chờ đợi, đồng thời củng cố ở trên mức đó sẽ khiến giá cố gắng phục hồi và đạt được mức tăng bắt đầu bằng việc kiểm tra mức 2075.25.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 2000,00 đến mức kháng cự 2050,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023