FED
FED là gì? Lãi suất FED ảnh hưởng đến thị trường như thế nào?

FED là tổ chức thường được cộng động trader nhắc đến khi giao dịch Forex. Vậy FED là gì? Tầm quan trọng và lãi suất của FED ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế toàn cầu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé.

FED (Ngân hàng Trung ương Mỹ) là gì? 

FED là viết tắt của Federal Reserve System, hay còn gọi là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Đây là hệ thống tài chính toàn quốc của Hoa Kỳ, được sử dụng để kiểm soát và quản lý sự thay đổi của mức giá tiền tệ và lượng tiền trong mọi hoạt động kinh doanh. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho ngân hàng và các tổ chức kinh tế, giúp họ hoạt động để hỗ trợ sự phát triển kinh tế.

Cơ cấu thành phần hệ thống FED như thế nào?

Cơ cấu thành phần hệ thống FED bao gồm các phần sau:

Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC)

 1. Hội đồng thống đốc: Là tổ chức có chức năng chính, bộ quản lý gồm 7 thành viên được bầu bởi Tổng thống và phê chuẩn bởi Quốc hội. Họ chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát hoạt động của FED.
 2. 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực: Là các đền tổng hợp đại diện cho FED tại các khu vực và thành phố lớn trên toàn quốc. Họ chịu trách nhiệm cung cấp vốn cho các ngân hàng và các tổ chức kinh tế trong khu vực.
 3. Các tổ chức kinh tế và các ngân hàng: Là các tổ chức kinh tế và các ngân hàng mà FED cung cấp vốn và hỗ trợ hoạt động.

Bộ quản lý và các ngân hàng Dự trữ liên bang khu vực là các phần quan trọng trong hệ thống FED. Tất cả làm việc cùng nhau để đảm bảo sự phát triển và sự ổn định của kinh tế Hoa Kỳ. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh mức lãi suất và lượng tiền trong nước để đảm bảo sự cân bằng giữa tiêu dùng và sản xuất, giảm nhẹ sự biến động giá và hỗ trợ sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Cơ cấu thành phần của FED (Nguồn: Internet)
Cơ cấu thành phần của FED (Nguồn: Internet)

Các chức năng quan trọng của FED

FED có nhiều chức năng quan trọng trong việc điều chỉnh kinh tế Hoa Kỳ, bao gồm:

 1. Điều chỉnh lãi suất: FED là tổ chức có quyền điều chỉnh mức lãi suất trong Hoa Kỳ. Họ có thể tăng hoặc giảm mức lãi suất để điều chỉnh lạm phát, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường, giảm nhẹ sự biến động giá và hỗ trợ sự phát triển kinh tế.
 2. Quản lý lượng tiền lưu thông trên thị trường: FED có chức năng quản lý lượng tiền hoạt động trong nền kinh tế bằng cách tăng hoặc giảm lượng tiền trong mức cần thiết để đảm bảo sự cân bằng giữa tiêu dùng và sản xuất.
 3. Giám sát hệ thống tài chính: FED có chức năng giám sát và kiểm soát hệ thống tài chính Hoa Kỳ, bao gồm các ngân hàng trung ương và các ngân hàng cục bộ.
 4. Hỗ trợ sự phát triển kinh tế: FED cũng có chức năng hỗ trợ sự phát triển kinh tế bằng cách cung cấp tiền cho các doanh nghiệp và các ngân hàng  giúp giảm nhẹ sự biến động giá.
 5. Bảo đảm tín dụng: FED cũng có chức năng bảo đảm tín dụng cho các ngân hàng trung ương và các ngân hàng cục bộ, đảm bảo rằng các ngân hàng có thể tiếp tục hoạt động và cung cấp tiền cho người dân và doanh nghiệp.

Những chức năng này của FED giúp đảm bảo sự cân bằng và sự ổn định trong hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, giúp tăng trưởng kinh tế và giảm sự biến động giá.

Vai trò và nhiệm vụ chính của FED là gì?

Vai trò

Vai trò chính của Federal Reserve (FED) là quản lý, điều chỉnh sức mạnh tài chính và mức độ tăng trưởng của hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ. FED có chức năng điều chỉnh mức lãi suất, quản lý tỷ giá và cung cấp tiền mặt cho hệ thống ngân hàng.

FED cũng có một vai trò quan trọng trong bảo vệ sự cân bằng và tính ổn định của hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, thực hiện các chính sách nhằm giảm nhẹ sự biến động tỷ giá, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tránh sự rối loạn kinh tế và giữ sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính của Federal Reserve (FED) là:

 1. Điều chỉnh lãi suất: FED điều chỉnh mức lãi suất để kiểm soát sự tăng trưởng của hoạt động kinh tế, đảm bảo sự cân bằng giữa tăng trưởng và lạm phát.
 2. Quản lý tỷ giá: FED quản lý tỷ giá để giữ cho sức mạnh tài chính của Hoa Kỳ ổn định.
 3. Cung cấp tiền mặt: FED cung cấp tiền mặt cho hệ thống ngân hàng để hỗ trợ hoạt động giao dịch và tài chính.
 4. Bảo vệ sự cân bằng và tính ổn định của hoạt động kinh tế: FED thực hiện các chính sách nhằm bảo vệ sự cân bằng và tính ổn định của hoạt động kinh tế, tránh sự rối loạn kinh tế và giữ cho sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế.
 5. Hỗ trợ sự phục hồi sau khi xảy ra tình trạng khủng hoảng: Khi cần thiết, FED có thể thực hiện các chính sách để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế sau khi xảy ra tình trạng khủng hoảng hoặc thảm họa tài chính.
 6. Thực hiện các chính sách đầu tư: FED có thể thực hiện các chính sách đầu tư để tăng cường hoạt động kinh tế hoặc giảm bớt tác động của các yếu tố tiêu cực.

Các công cụ tiền tệ của FED là gì?

Một số công cụ tiền tệ chính của FED bao gồm:

1.Tăng hoặc giảm suất lãi

FED có thể tăng hoặc giảm suất lãi để điều chỉnh hoạt động kinh tế. Khi suất lãi cao, ngân hàng có thể giữ lại nhiều tiền hơn và giảm tốc độ cho vay, giảm hoạt động kinh tế. Trái lại, khi suất lãi thấp, ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn và tăng hoạt động kinh tế.

2.Chính sách tiền tệ

FED có thể tăng hoặc giảm số lượng tiền để điều chỉnh hoạt động kinh tế. Khi FED tăng số lượng tiền, nó có thể giảm giá tiền và tăng hoạt động kinh tế. Trái lại, khi FED giảm số lượng tiền, nó có thể tăng giá tiền và giảm hoạt động kinh tế.

3.Chính sách tỷ giá: 

FED có thể thay đổi tỷ giá để điều chỉnh hoạt động kinh tế.

4. Lạm phát: 

FED cũng có thể sử dụng lạm phát để điều chỉnh hoạt động kinh tế. Khi FED bán các cổ phiếu hoặc tài sản từ khoản cổ tức của nó, nó có thể giảm số lượng tiền trong nền kinh tế và giảm hoạt động kinh tế. Trái lại, khi FED mua các cổ phiếu hoặc tài sản, nó có thể tăng số lượng tiền trong nền kinh tế và tăng hoạt động kinh tế.

Thị trường thay đổi như thế nào khi FED tăng lãi suất?

FED có tác động rất lớn đối với nền kinh tế của các nước trên thế giới. Tất cả các chính sách mà FED đưa ra đều tác động ít nhiều tới kinh tế toàn cầu. Vậy tác động kinh tế toàn cầu của FED là gì?

Khi FED tăng lãi suất, có một số tác động có thể xảy ra đối với nền kinh tế toàn cầu như sau:

 1. Giảm mức vay: Khi lãi suất tăng, ngân hàng sẽ phải trả nhiều hơn cho những tiền mà họ đang giữ. Điều này có nghĩa là họ sẽ vay ít hơn cho khách hàng và các doanh nghiệp, giảm mức vay.
 2. Tăng giá trị đồng dollar: Khi FED tăng lãi suất, giá trị đồng dollar có thể tăng, vì các nước khác cũng có thể muốn mua nhiều hơn đồng dollar để đầu tư trong môi trường lãi suất cao hơn.
 3. Giảm sự đầu tư: Khi lãi suất tăng, sự đầu tư có thể giảm, vì các nhà đầu tư sẽ gửi tiền vào ngân hàng để hưởng mức lãi suất cao.
 4. Giảm sự mua sắm: Khi lãi suất tăng, sự mua sắm của người dân có thể giảm, vì họ sẽ phải trả nhiều hơn cho các khoản vay.

Kết luận:

Vậy là trong bài viết này chúng tôi đã cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản nhất về định nghĩa FED là gì cũng như những tác động của FED lên nền kinh tế. Mong rằng bài viết sẽ giúp ít cho bạn, chúc bạn giao dịch thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 05-12-2023

Giá vàng tiếp tục giảm để đạt được mục tiêu tiêu cực đầu tiên tại 2035,00 và chúng tôi đề xuất tiếp tục xu hướng giảm giá để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá xung quanh rào cản 2000,00 USD, để duy trì xu hướng giảm dự kiến ​​trên cơ sở trong ngày.

Việc phá vỡ mức 2030.00 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sứ mệnh đạt được mục tiêu đã chờ đợi, đồng thời củng cố ở trên mức đó sẽ khiến giá cố gắng phục hồi và đạt được mức tăng bắt đầu bằng việc kiểm tra mức 2075.25.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 2000,00 đến mức kháng cự 2050,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 04-12-2023

Giá vàng mở cửa ngày hôm nay với mức tăng mạnh và ghi nhận mức cao lịch sử mới tại 2144,60, đồng thời giảm nhanh chóng và ổn định quanh khu vực hỗ trợ quan trọng và chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục xu hướng tăng giá để đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu kiểm tra lại rào cản 2100,00 và mở rộng đến 2135,00.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn được đề xuất cho giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, Nếu phá vỡ mức 2075,25 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và đẩy giá đạt một số điều chỉnh giảm giá trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 2070,00 đến mức kháng cự 2110,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Vàng chạm đỉnh kỳ lục nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Giá vàng tăng lên mức kỷ lục nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và bình luận của các quan chức Fed đẩy mạnh kỳ vọng hạ lãi suất vào đầu năm tới.

Vàng có thời điểm tăng tới 3.1% lên 2,135.02 USD/oz đầu phiên thứ Hai, vượt qua mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào ngày 7/8/2020.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cố gắng đẩy lùi kỳ vọng ngày càng tăng của các nhà đầu tư về việc hạ lãi suất trong nửa đầu năm 2024, nhưng Phố Wall đã phản ứng bằng cách đẩy mạnh kỳ vọng nới lỏng bất chấp cảnh báo của ông rằng “còn quá sớm để kết luận rằng chúng tôi đã đạt được lập trường đủ hạn chế hoặc để suy đoán khi nào chính sách có thể được nới lỏng.” Thị trường hoán đổi hiện đang định giá 60% khả năng hạ lãi suất vào tháng 3 và gần 100% khả năng hạ lãi suất vào tháng 5.

Vàng đã phục hồi mạnh mẽ sau pha giảm vào cuối tháng 9 trước áp lực lợi suất dài hạn cao hơn. Giá vàng bắt đầu tăng khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào đầu tháng 10, thúc đẩy làn sóng mua tài sản an toàn.

Kể từ đó, vàng đã được củng cố nhờ USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm khi dữ liệu của Hoa Kỳ phản ánh nền kinh tế đang hạ nhiệt – củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ nhanh chóng chuyển sang hạ lãi suất vào năm tới.

Vàng vẫn đang được giao dịch ở mức cao hơn nhiều so với các mô hình định giá dựa trên mối quan hệ với USD và trái phiếu. Động lực đó đã tồn tại trong hầu hết năm qua, được thúc đẩy bởi hoạt động mua kỷ lục của các ngân hàng trung ương, cản lại dòng vốn chảy ra liên tục từ các quỹ ETF vàng.

Tuy nhiên, lượng nắm giữ ETF đã có dấu hiệu ổn định trong những tuần gần đây, giảm bớt áp lực bán đối với vàng.

Vàng hiện đã thoái lui trở lại xuống $2,090, hiện tăng gần 1% trong ngày.

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

Bloomberg

quy tắc 10.000 giờ
Quy tắc 10.000 giờ trong giao dịch Forex

Quy tắc 10.000 giờ có thể bạn đã nghe thoáng qua đâu đó trong cuộc sống. Hoặc cũng có thể, đây là lần đầu tiên bạn biết đến quy tắc này.

Nếu như bạn chưa biết, vậy thì tôi xin được giới thiệu, quy tắc 10.000 giờ bắt nguồn từ diễn giả – nhà báo – nhà tâm lý học Malcom Gladwell. Đây là quy tắc được Malcom Gladwell thể hiện xuyên suốt trong cuốn sách nổi tiếng của ông – “Những kẻ xuất chúng”. Quy tắc này nói rằng:

10.000 giờ là thời gian luyện tập có chủ đích cần thiết để trở nên tinh thông trong bất kỳ một lĩnh vực nào đó.

Hẳn là bạn đang tự nhẩm tính trong đầu, đại loại như: 10.000 giờ là bao lâu nhỉ, ờm…mỗi ngày dành ra 8 tiếng, mỗi tháng khoảng 200 tiếng, 1 năm 2.000 tiếng, vậy 10.000 giờ tương đương với đâu đó khoảng 4-5 năm rèn luyện liên tục.

Bạn thấy có gì đó quen quen không?

Đúng rồi đấy, thật trùng hợp, khoảng thời gian đó gần như trùng khớp với khoảng thời gian mà mỗi chúng ta dành cho việc học đại học.

Cuốn sách “Những kẻ xuất chúng” là một trong những cuốn sách tôi vô cùng yêu thích dù cho quan điểm mà Malcom Gladwell đưa ra xuyên suốt trong cuốn sách này vẫn luôn là một đề tài tranh luận không có hồi kết.

Nhưng mỗi người đều sẽ có những suy nghĩ riêng về quy tắc 10.000 giờ này.

Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào con số 10.000 giờ kia thì chúng ta rất dễ hiểu sai ý đồ của Malcom Gladwell. Ông ấy là một tác giả, nhà tâm lý học và tất nhiên để truyền tải thông điệp của mình thì ông cần đến một cái gì đó dễ hình dung, mang tính đại diện, một cái gì đó có tính biểu tượng để cho người đọc dễ nhớ và để cho cuốn sách của ông trở nên viral hơn.

Vậy thì “Quy tắc 10.000 giờ” chính là kẻ đại diện.

Thực chất, tư tưởng mà tôi thích nhất trong cuốn sách này đó chính là:

Con người sinh ra không phải là những thiên tài, họ trở nên như vậy nhờ nỗ lực

Thế giới không thiếu những người có tài năng thiên bẩm nhưng rồi bị lãng quên và phung phí đi cái tài năng đó.

Tại sao có những người trade 5-6 năm vẫn thua lỗ?

Đừng nghĩ cứ dựa vào quy tắc đó và thực hiện trong từng đó thời gian là sẽ thành công, sẽ trở nên kiệt xuất. Không phải.

Malcom đã giải thích thêm, “Tôi có thể chơi cờ 100 năm và tôi sẽ không bao giờ trở thành một đại kiện tướng. Mấu chốt ở đây đơn giản là khả năng tự nhiên đòi hỏi một sự đầu tư lớn về thời gian để nó được thể hiện ra.”

Rõ ràng những gì Malcom nói cũng thể hiện cho 2 ý cực kỳ quan trọng như sau:

 1. Không phải cái gì luyện tập cũng có thể trở thành chuyên gia hay trở nên xuất sắc.
 2. Những người có tài năng thiên bẩm (đặc biệt là lĩnh vực thể thao, nghệ thuật) cũng cần đòi hỏi sự luyện tập rất lớn để trở nên kiệt xuất.

Giờ thì hãy liên hệ những ý đó với lĩnh vực của chúng ta xem sao – Trading.

Có 1 dấu hỏi lớn mà tôi muốn đưa ra để bàn luận trong bài viết này:

Quy tắc 10.000 giờ có áp dụng đối với lĩnh vực trading không?

Theo tôi, câu trả lời là Có.

Thiên tài trong trading có hay không? Câu trả lời là có.

Vậy có phải những thiên tài trading mà chúng ta được biết cứ tự nhiên mà thành công hay không?

Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG!

Chắc hẳn bạn cũng đã nghe đến những thiên tài trong lĩnh vực trading, những người kiếm được hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô từ thị trường tài chính.

Có thể kể đến những cái tên như “thiên tài chứng khoán Nhật Bản” Kotegawa Takashi, người được xem là vị thần chứng khoán với khối tài sản lên đến 1.8 tỷ đô la.

Anh ta biết đến thị trường chứng khoán khá sớm, khi còn là sinh viên năm 3 đại học với số tiền khởi đầu là 1.6 triệu Yên. “cú sốc J-com” chính là bước ngoặt khiến Kotegawa Takashi trở thành nhà đầu tư có lợi nhuận cá nhân cao nhất.

Trong một buổi phỏng vấn với giới truyền thông, khi được phóng viên hỏi làm thế nào để trở nên giàu có, Takashi trả lời:

Nếu chỉ quan tâm đến tiền, bạn sẽ không thể giao dịch thành công“.

Bạn có biết không? Takashi đầu tư chứng khoán từ năm 2000, và cú sốc J-com diễn ra vào năm 2005, sau 5 năm kể từ khi Takashi tham gia vào thị trường. Thật trùng hợp.

Tất nhiên, thời gian không phải cứ thế trôi qua và đến một ngày, họ bỗng dưng trở thành những bậc thầy. Chắc chắn, thời gian đó phải đi cùng với sự luyện tập.

Trong các diễn đàn hay group về Forex mỗi khi có câu hỏi đại loại như “Em trade 1 năm mà chưa có lợi nhuận”, “Ông bạn em trade 3 tháng lãi bla bla…” thì kiểu gì cũng sẽ có những phản hồi như: ông học đại học 4-5 năm ra trường chưa chắc đã kiếm được tiền mà tham gia thị trường Forex 1 năm đã đòi có lãi, ở đấy mà mơ.

Ý kiến mang tính vui vẻ thôi nhưng rõ ràng là rất hợp lý đó chứ.

Vậy thì chúng ta có thể tạm đồng ý với nhau rằng: quy tắc 10.000 giờ có tác dụng trong trading, hoặc là việc luyện tập qua thời gian dài có tác động lớn đến sự thành công trong trading. Nhé.

Vậy tại sao có những người trade 5-7 năm vẫn thua lỗ?

Có chứ, tôi đã gặp những trường hợp như vậy rồi.

Vì họ chưa nghiêm túc? Không.

Hay đầu óc họ không bình thường? Không hề.

Vậy lý do thua lỗ là gì???

Quay trở lại với câu nói của Malcom Gladwell: “Tôi có thể chơi cờ 100 năm và tôi sẽ không bao giờ trở thành một đại kiện tướng. Mấu chốt ở đây đơn giản là khả năng tự nhiên đòi hỏi một sự đầu tư lớn về thời gian để nó được thể hiện ra.”

Nếu tôi hỏi bạn: Một trader thành công có những tính cách như thế nào?

Hẳn trong đầu bạn sẽ xuất hiện những đáp án như: kiên nhẫn, kỷ luật, thông minh…

Vậy thì lý do khiến những người đã tham gia vào thị trường nhiều năm mà vẫn thua lỗ là gì?

Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì:

Họ không sử dụng khoảng thời gian đó để giải quyết những vấn đề của chính họ.

Bạn nghĩ rằng “Có những người sinh ra cho việc trading, họ có những phẩm chất phù hợp với công việc này”.

Tôi có thể phần nào đồng ý với bạn rằng:

Tài năng sẵn có + Luyện tập chăm chỉ = Cá nhân kiệt xuất

Tuy nhiên, cho dù không sở hữu tài năng thiên bẩm, giả sử bạn là một người hoàn toàn bình thường, thì chỉ với việc luyện tập chăm chỉ, bạn đã hoàn toàn có thể trở nên nổi bật hơn so với ĐA SỐ những NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHÁC rồi.

Vậy làm thế nào để áp dụng quy tắc 10.000 giờ vào giao dịch Forex?

Câu trả lời đã có ở ngay phía trên.

Hãy sử dụng thời gian đó để giải quyết những vấn đề của bạn

Đó chính là giá trị cốt lõi trong quy tắc 10.000 giờ của Malcom Gladwell: “Rèn luyện có chủ đích”.

Công việc trading là một công việc mang tính cá nhân, nghĩa là phần lớn thời gian bạn phải tự đối mặt với chính mình và tự giải quyết những vấn đề của chính bản thân mình.

Hẳn ai cũng phải thừa nhận rằng Trading là một công việc rất khó, tôi cũng đồng ý với quan điểm này.

Bởi vậy để thành công trong trading thì mỗi chúng ta cần phải giải quyết rất nhiều câu hỏi hóc búa.

 • Làm thế nào để chiến thắng được lòng tham?
 • Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi?
 • Làm thế nào để có đủ kiến thức trong giao dịch?
 • ………………….

Đó chính là những mục tiêu cho việc rèn luyện của bạn.

Chẳng có một đích đến nào cho việc rèn luyện. Hành trình để nâng cấp bản thân là một hành trình không có hồi kết bởi chúng ta luôn có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Vậy áp dụng quy tắc 10.000 giờ vào giao dịch Forex như thế nào?

Chỉ đơn giản là “Hãy sử dụng thời gian để rèn luyện có chủ đích, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề của bản thân trong trading”.

Nếu bạn giải quyết được nó, bạn thắng. Và ngược lại, nếu bạn không thay đổi được bản thân mình, bạn thua.

Có muôn vàn con đường dẫn đến thành công, và chắc chắn, trading chỉ là một trong những con đường đó, nếu bạn không thành công với trading, chỉ đơn giản là con đường đó không dành cho bạn.

Hãy nghiêm túc ngồi lại, nhìn sâu vào trong chính con người mình và trả lời những khúc mắc của chính bản thân mình: Tại sao mình thất bại? Tại sao mình vẫn chưa thành công? Mình có thực sự nghiêm túc với nó hay không? Và mình cần phải thay đổi điều gì để thay đổi kết quả trading hiện tại?

Câu trả lời là của bạn. Chúc bạn giao dịch thành công!

Mọi sự thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin bên dưới:

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 29-11-2023

Giá vàng hiện có xu hướng giảm nhẹ, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và giá cần duy trì trên mức 2030,00 như một điều kiện đầu tiên để tiếp tục làn sóng tăng giá trong ngày hôm nay, vì việc phá vỡ mức đó thể hiện yếu tố tiêu cực sẽ đẩy giá chuyển sang giảm trong thời gian còn lại của ngày, trong khi giá cần phải vi phạm mức 2047,00 để xác nhận việc phục hồi hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi kéo dài đến 2075,25.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 2030,00 và mức kháng cự 2065,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

Risk:Reward
Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ RR trong Forex bao nhiêu là tốt nhất

Nếu bạn đang tìm hiểu về giao dịch forex hay đã là một trader thì chắc chắn đã từng nghe qua Risk:Reward Ratio. Risk:Reward Ratio hay còn gọi là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là một khái niệm cơ bản trong giao dịch forex. Tỷ lệ này liên quan đến vấn đề quản lý vốn của mỗi trader đồng thời để xác định tính hiệu quả của mỗi hệ thống giao dịch, đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận dài hạn. Để hiểu rõ hơn về tỷ lệ này, mời bạn đọc tham khảo qua bài viết này nhé!

Risk:Reward Ratio là gì trong giao dịch Forex?

Tỷ lệ RR được viết đầy đủ là Risk:Reward Ratio, là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, hay tỷ lệ lời/lỗ, dừng lỗ (stoploss)/chốt lời(take profit) trong mỗi chiến lược giao dịch của trader.

Hay nói cách khác thì R:R ratio là tỷ lệ giữa mức rủi ro có thể xảy ra so với lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong Forex cho các nhà đầu tư biết được mức lợi nhuận thu được bao nhiêu khi giao dịch thành công và số tiền thua lỗ khi thất bại. Ví dụ, khi thực hiện một giao dịch với tỷ lệ lời/lỗ là 1:5 thì có nghĩa là bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro 1 USD, đổi lại có thể kỳ vọng kiếm được 5 USD lợi nhuận.

Cách tính tỷ lệ RR (Risk:Reward calculator) trong Forex chi tiết

Tỷ lệ lời/lỗ trong Forex có mối liên kết chặt chẽ với việc đặt Stop Loss và Take Profit. Khi tìm kiếm các tín hiệu giao dịch, bạn sẽ phải tìm các vị trí đặt Stop Loss và xác định mức tiềm năng để Take Profit. Dựa vào đó, các trader sẽ tính ra được tỷ lệ Risk/Reward bằng cách chia mức Stop Loss cho mức Take Profit, và đưa ra quyết định rằng tỷ lệ RR như vậy có đáng để mạo hiểm thực hiện giao dịch hay không.

Cụ thể, công thức tính trong Forex như sau:

Risk:Reward Ratio (RR Ratio) = Stop Loss / Take Profit

Trong đó, Stop Loss và Take Profit tương ứng là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến các vị trí mà anh em đặt Stop Loss cũng như kỳ vọng Take Profit, và đều được tính theo số pips.

Kết quả RR sẽ được viết dưới dạng 1:2, 1:3, 1:5,… tức là con số đầu tiên luôn là 1, còn con số phía sau sẽ thể hiện rằng mức lợi nhuận có thể đạt được lớn gấp bao nhiêu lần mức rủi ro. Chúng ta chỉ cần nhìn vào số phía sau để đánh giá ngay được tiềm năng lợi nhuận của lệnh giao dịch so với rủi ro.

Ví dụ, bạn thực hiện một lệnh giao dịch và đặt stop loss ở mức 50 pips, cùng với đó là mức take profit tiềm năng khoảng 150 pips. Vậy Risk:Reward Ratio lúc này sẽ là 50/150, hay RR = 1:3

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý trong giao dịch forex?

Điều mà các trader quan tâm nhất có lẽ là việc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là “lý tưởng”. Nếu theo cách tính trên thì có 3 kết quả như sau:

 • Risk > Reward
 • Risk < Reward
 • Risk = Reward

Mục tiêu của nhà giao dịch là khiến cho mức độ rủi ro ở mức thấp nhất, tức là thu được lợi nhuận cao hơn. Đó là lý do tại sao tỷ lệ lời/lỗ thường là 1:2. Nếu là một trader mới, bạn sẽ được mọi người khuyên là “Tỷ lệ Risk/Reward tối thiểu là 1:2”. Đừng vội tin vào, bởi điều đó thật vớ vẩn. Tỷ lệ Risk/Reward không có quy tắc chắc chắn khi sử dụng, độ rủi ro phụ thuộc vào chiến lược mà nhà đầu tư sử dụng.

Risk/Reward
Risk/Reward

Cách cải thiện tỷ lệ Risk/Reward trong giao dịch Forex

Vậy làm sao để tăng tỷ lệ lời/lỗ chắc hẳn là điều các bạn trader thắc mắc. Dù mỗi chiến lược giao dịch sẽ xác định một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận riêng, nhưng trong một số trường hợp, các bạn vẫn có thể cải thiện tỷ lệ này tốt hơn.

Một trong số nhiều cách mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn để cải thiện trong giao dịch Forex là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch (nếu có thể). Tuy nhiên muốn có điểm lệnh tốt thì các bạn trader phải mạo hiểm đánh cược.

Ngoài cách trên thì còn hai cách khác để cải thiện tỷ lệ Risk/Reward trong giao dịch Forex đó là:

 •  Tối ưu điểm stop-loss.
 • Tối ưu điểm take-profit.

Ý nghĩa của tỷ lệ RR trong Forex là gì?

Tỷ lệ lời/lỗ giúp chúng ta quản lý vốn và quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả. Với một chiến lược giao dịch, bạn cần quyết định một mức RR phù hợp và chỉ thực hiện các giao dịch khi tín hiệu mang lại tỷ lệ RR bằng hoặc tốt hơn mức RR đó.

Giả sử bạn quyết định thực hiện các giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:1. Anh em thực hiện 100 giao dịch với tỷ lệ chiến thắng 50%, tức là 50 lệnh thắng và 50 lệnh thua. Do Risk/Reward Ratio là 1:1 nên mỗi lệnh thắng được 1 USD thì một lệnh thua bạn cũng mất 1 USD. Vậy kết quả cuối cùng sau 100 lệnh là bạn không có lãi một USD nào cả.

Tuy nhiên, cũng với 50 lệnh thắng và 50 lệnh thua ấy nhưng nếu các giao dịch được thực hiện với tỷ lệ RR là 1:2 thì khác. Mỗi lệnh thua bạn chỉ mất 1 USD, mà mỗi lệnh thắng bạn được 2 USD. Khi đó sau 100 lệnh thì bạn sẽ vẫn có lãi 50 USD.

3 cách để có tỷ lệ RR tốt nhất

Nếu như các trader đang gặp khó khăn vì không thể tìm kiếm các giao dịch với tỷ lệ RR cao, thì hãy lưu ý một số mẹo sau đây để cải thiện điều đó.

 • Giao dịch theo xu hướng – Trend is your friend
 • Giao dịch ở mức Hỗ trợ và Kháng cự tốt nhất
 • Đặt mức cắt lỗ thích hợp

Kết luận

Hy vọng thông qua những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trên đây, bạn sẽ hiểu hơn về Risk:Reward Ratio và nhận định đúng hơn về nó, đồng thời xây dựng được tỉ lệ Risk:Reward hợp lý cho hệ thống giao dịch của mình. Chú bạn thành công!

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 27-11-2023

Giá vàng mở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay với mức tăng mạnh để chạm mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 2009.30 và cố gắng vượt qua nó, khi nó đóng nến bốn giờ qua phía trên mức đó, điều này hỗ trợ cơ hội tiếp tục làn sóng tăng giá trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn , lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo nằm ở 2030.00.

Kênh tăng giá tổ chức làn sóng tăng giá dự kiến, được EMA50 hỗ trợ tốt, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 2009,30 và tiếp theo là mức 1997,50 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và đẩy giá bắt đầu làn sóng giảm trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1995,00 và mức kháng cự 2030,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

giá vàng khung thời giam 4 giờ
giá vàng khung thời giam 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 24-11-2023

Giá vàng giao dịch tại đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ và theo quy tắc giao dịch bên trong các kênh, giá đang trên đường phục hồi tăng giá và bắt đầu làn sóng tăng giá trên cơ sở trong ngày, ban đầu nhắm mục tiêu đến mức 2009.30.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tính tích cực của các chỉ báo kỹ thuật, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1990,00 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mới để tiến tới thử nghiệm các khu vực 1962,35 trước khi có bất kỳ nỗ lực tăng giá mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1980,00 và mức kháng cự 2005,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023

giá vàng forex
Giá vàng phân tích ngày 23-11-2023

Giá vàng giao dịch với mức tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tấn công rào cản 1990,00$, củng cố kỳ vọng về việc tiếp tục xu hướng giảm giá trên cơ sở trong ngày, lưu ý rằng các mục tiêu được chờ đợi sẽ là khu vực 1984,00.

Việc phá vỡ mức đã đề cập sẽ kéo dài sóng giảm đến mức 1962.35 như một trạm âm tiếp theo, lưu ý rằng việc củng cố trước áp lực tiêu cực sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính và bắt đầu kiểm tra mức 2009.30 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1980,00 và mức kháng cự 2005,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá tạm thời

giá vàng khung thời gian 4 giờ
giá vàng khung thời gian 4 giờ

Nhóm ZALO Forex :      https://zalo.me/g/ppyamy101

Nhóm Telegram Forex :      https://t.me/nfttradeforex2023